PERIODIZACIJA TRENINGA SNAGE

Tokom godisnjeg trenaznog procesa periodizacija treninga snage i metode variraju zavisno od zahteva odredjenog sporta. Eksplozivna snaga  predstavlja kriticno vazan element sportskog uspeha u odredjenom broju sportova, dok je u drugim presudna izdrzljivost u snazi.
Vecina kolektivnih sportova, borilackih sportova, sprinterske, skakacke, bacacke discipline, kao i mnogi drugi sportovi predstavljaju aktivnost u kojima eksplozivna snaga ima snazan uticaj na konacni rezultat.
Razvoj snage i njenog oblika prati odredjeni tok koji je bitno uskladiti sa fazama u sportu
  • Pripremna
  • Takmicarska
  • Prelazna
koje sadrze i svoje podfaze
  • Bazicna pripremna
  • Specificna pripremna
  • Predtakmicarska
  • Takmicarska
  • Prelazna